Jak dostosować wyświetlacz szeregowy

Ekran sterowania portem szeregowym oparty jest na ekranie LCD z dodaną płytką sterującą. Płyta kontrolna ma MCU i układ sterownika ekranu. Górny komputer może sterować wyświetlaczem wysyłając instrukcje przez RS232/RS485, co sprawia, że klienci nie muszą tracić energii na naukę obsługi ekranu. może osiągnąć pożądany efekt

Podaj swoje wymagania dotyczące szeregowego panelu sterowania

Podaj rozmiar ekranu wyświetlacza, całkowity rozmiar płyty sterownika, interfejs komunikacyjny, interfejs operacyjny i inne potrzebne informacje, a my zaprojektujemy rysunki zgodnie z Twoimi wymaganiami w celu potwierdzenia

Potwierdź protokół komunikacyjny

Wyświetlacz sterowania portem szeregowym komunikuje się z komputerem hosta przez RS232/RS485 i inne interfejsy, dostarczymy protokół komunikacyjny zgodnie z twoim interfejsem operacyjnym i wyświetlimy żądaną treść zgodnie z treścią protokołu

Communication test between the serial port control panel and your device

Jaka jest zawartość protokołu komunikacyjnego?

serial control LCD

Protokół komunikacyjny obejmuje fizyczny interfejs i ustawienia oprogramowania, a także format i zawartość każdej instrukcji. Poniżej znajduje się część umowy masowego projektu, która może Ci się przydać

communication protocol

1.Protocol description

Physical layer: RS232

Wave rate: 9600bps

Data bits: 8

stop bits: 1

check: no check

2.Protocol

2.1 Message format

Frame:1Byte,header:2Byte,Length Command:1Byte,Data:nBytes,Check Frame:1Byte, tail:1Byte

Frame header: 0x7A

Length: including “length”, “command” and “data”

Command: the operation sent to the display

Data: the information carried by the command

Check: the lowest byte of the sum of the three items of data “length”, “command” and “data”

Frame end: 0x78

2.2 Data Types

Data Type Description and Requirements

BYTE Unsigned single-byte integer (1 byte, 8 bits)

WORD Unsigned double-byte integer (2 bytes, 16 bits)

DWORD Unsigned four-byte integer (4 bytes, 32 bits)

STRING GBK encoding

2.3 Command description

2.3.1 Display heartbeat【0x01】

    Command description: 0x01

Data direction: display screen—>power exchange cabinet

    Sending method: sending at intervals of 1 second

Data description:

No. Description Data type Remarks

1 Heartbeat sequence number BYTE Range: 0-255

2.3.2 Cabinet information【0x02】

Command description: 0x02

Data direction: power exchange cabinet —> display screen

Sending method: sending at intervals of 1 second

Data description:

No. Description Data type Remarks

1 Number of cabinet doors BYTE Range: 1-16

2 Cabinet ID length BYTE Range: 0-12

3 Enclosure ID STRING

4 Device status BYTE 0: offline 1: online

5 Signal strength BYTE Range: 0-31

6 Cabinet power WORD Accuracy kW

7 Cabinet voltage WORD accuracy 0.1V

8 Cabinet current WORD accuracy 0.1A

9 Cabinet temperature WORD Indicates the range: -50 degrees +120 degrees

More than 50 means + temperature

50 means 0 degrees

Below 50 means – temperature

10 Cabinet time BYTE[7] BYTE[0-1]: year

BYTE[2]: month

BYTE[3]: day

BYTE[4]: hour

BYTE[5]: minutes

BYTE[6]: seconds

2.3.3 Battery information【0x03】

Command description: 0x03

Data direction: power exchange cabinet —> display screen

Sending method: sending at intervals of 1 second

Sending method: sending at intervals of 2 seconds

Data description:

No. Description Data type Remarks

1 Door number BYTE Range: 0-16

2 Warehouse door temperature WORD Indicates the range: -50 degrees +120 degrees

More than 50 means + temperature

50 means 0 degrees

Below 50 means – temperature

3 Whether there is a battery or not BYTE 0: No battery exists 1: There is a battery

4 Battery disabled flag BYTE 0: Not disabled 1: Disabled

5 Battery specification BYTE[2] BYTE[0]: voltage level

BYTE [1]: Ann. Hour

6 battery voltage WORD accuracy 0.1V

7 battery current WORD accuracy 0.1A

8 battery temperature WORD Indicates the range: -50 degrees +120 degrees

More than 50 means + temperature

50 means 0 degrees

Below 50 means – temperature

9 Battery SOC BYTE Range: 0-100

10 battery code length BYTE range: 0-64

11 battery code STRING

2.3.4 Text information [0x04]

Command description: 0x04

Data direction: power exchange cabinet —> display screen

Sending method: one-time sending

3.protocol example

Protocol data frame bytes are represented by Hex.

Data Frame:

7a 00 20 02 0c 0a 38 30 30 30 30 30 30 30 39 39 01 1e 01 07 09 3e 00 bd 00 26 14 16 03 02 0a 37 20 13 78

Parse:

Frame header: 7a

Length: 00 20 (32)

Command: 02

Number of cabinet doors: 0c

Cabinet code length: 0a

Cabinet ID: 38 30 30 30 30 30 30 30 39 39 (8000000099)

Device status: 01 (Online)

Signal Strength: 1e (0x1e=30)

Cabinet electrical degree: 01 07 (0x0107=263 means 26.3 degrees)

Cabinet voltage: 09 3e (0x093e=2366 means 236.6V)

Cabinet current: 00 bd (0x00bd =189 means 18.9A)

Cabinet temperature: 00 26 (0x0026 =38-50 means -12 degrees)

Cabinet time: 14 16 03 02 0a 37 20 (2022-03-02 10:55:23)

checksum: 13

End of frame: 78

Przewiń do góry